Föreningen bedriver ett omfattande arbete för att förbättra fiskens möjligheter till självreproduktion. Bla. har både rödingen och öringens lekplatser undersökts och förbättrats på ett flertal platser inom området.

Bilderna visar utkörning av lekgrus nedanför dammen i Torringens utlopp vintern 2010

 

 

Se mer på:

 

http://www.youtube.com/watch?v=O_Q-pw30S-Y

torringen.se © 2010