Återintroduktion av flodkräfta i Ljungan


I juni 1999 dog nästan alla flodkräftor i Ljungan. Misstankar fanns om att Ljungans flodkräftor drabbats av kräftpest. Prover togs men ingen orsak hittades till varför kräftorna försvunnit.


Efter kräftdöden, startades projektet, ”Återintroduktion av flodkräfta i Ljungan”. Projektets syfte är att plantera in nya flodkräftor i Ljungan och därmed skapa ett nytt livskraftigt bestånd av flodkräftor. Projektet finansieras och drivs av Fiskeriverket, Länsstyrelsen och Ånge kommun. Dessutom deltar 11 fiskevårdsområden och samfälligheter i projektet.


I augusti varje år provfiskas lokalerna där kräftor planteras ut. De flodkräftor som fångas undersöks för att få reda på längden, eventuella skador och vilket kön flodkräftan har. Uppföljningar för att se hur kräftbeståndet mår sker också genom att kräftorna studeras av en dykare. Dykaren använder en speciell kräftsug som dammsuger botten på kräftyngel, för att se hur reproduktionen fungerar.


Årligen i september är det dags för utsättningar. Det är viktigt att de kräftor som utplanteras är friska och att de är av arten flodkräfta. De kräftor som planteras in i Ljungan härstammar från gamla Ljungankräftor, detta är önskvärt eftersom man då vet att kräftorna en gång trivts i vattnet. När kräftorna sätts ut, placeras de först i sumpar, där man tillsätter lite av kräftornas favoritmat, potatis, fisk och allöv. Sumparna läggs i vattnet så att kräftorna får känna på sitt nya vatten ett par dagar innan sumparna öppnas och kräftorna släpps ut i det fria.


Det resultat vi hittills kan se är att kräftorna ökar i antal från år till år och att vi de senaste åren har en reproduktion som fungerar bra. Om några år kommer kräftor att kunna fiskas i Ljungan igen även om de kräftor som fiskas upp till en början kommer att måsta överstiga en viss minimilängd.

 

 

torringen.se © 2010